A A A

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et lovbestemt utvalg som er regulert gjennom arbeidsmiljølovens kap 7, og har som hoveoppgave å sørge for at de ansatte i virksomheten har et forsvarlig arbeidsmiljø.