A A A

Administrative enheter

Klikk på "administrasjonen" (den blå boksen) for å se på hvordan administrasjonen til rådmannen er organisert. De fleste boksene er klikkbare og ved å klikke på de ulike boksene får du opp mer detaljer. Du kan også åpne organisasjonskartet i eget vindu, zomme inn og ut som det passer deg.